בקשה לחוברת מידע, טופסי הרשמה וקבלת עדכונים בדוא"ל בנוגע לתוכנית